Usługi geodezyjne

usługi geodezyjne mazowieckie

W ramach naszej działalności zajmujemy się wykonywaniem kompleksowych usług geodezyjnych. W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • opracowanie map do celów projektowych;
 • opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych;
 • narady koordynacyjne ZUD;
 • wyznaczenie granic, wznowienie punktów granicznych, oraz inne opracowania w zależności od potrzeb;
 • pełną obsługę geodezyjną inwestycji
 • wytyczanie obiektów budowlanych, budynków, hal magazynowych i przemysłowych mało oraz wielkopowierzchniowych;
 • obsługę budownictwa mieszkaniowego;
 • wytyczanie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu;
 • wytyczanie i inwentaryzacje terenów utwardzonych wokół budynków w tym placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz parkingów;
 • pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary kontrolne budynków i budowli, badania przemieszczeń i odkształceń, oraz wykonywanie monitoringu;
 • inne czynności geodezyjne związane z procesem budowlanym;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • wykonanie podziałów nieruchomości;
 • wykonanie scalenia i podziału nieruchomości;
 • ustalenie granic działek ewidencyjnych, wznowienie znaków granicznych;
 • przyjęcie granic nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych na gruncie;
 • aktualizacje Ewidencji Gruntów i Budynków;
 • sporządzanie map do celów sądowych (np. do zasiedzenia nieruchomości);
 • sporządzanie map prawnych;
 • analizy stanu prawnego nieruchomości;

Zapewniamy doradztwo w kwestiach związanych z całym procesem inwestycyjnym. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług i atrakcyjne ceny.