Pomiary geodezyjne

usługi geodezyjne piaseczno

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie pomiarów geodezyjnych. Dzięki dużemu doświadczeniu i nowoczesnemu sprzętowi wszystkie wykonane przez nas pomiary są niezwykle precyzyjne. Oferujemy:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe;
  • pomiary inwentaryzacyjne budynków;
  • pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu;
  • pomiary kontrolne budynków;
  • pomiary terenów utwardzonych wokół budynków w tym palców manewrowych;
  • pomiary dróg dojazdowych oraz parkingów;
  • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw oraz materiałów sypkich;
  • pomiar powierzchni;
  • inne pomiary geodezyjne w zależności od potrzeb inwestora.

Gwarantujemy precyzje wykonania i atrakcyjne ceny.